Afbrydelse af vandforsyningen

I tidsrummet onsdag den 21. september fra ca. kl. 9.00 – ca. kl. 11.30

De berørte veje er:

Plutovej 1 – 23 (kun de ulige nr.)
Uranusvej (alle)
Vestre Ringvej 18
Granholt 81

På grund af udskiftning af 3 stophaner og montering af en ny hovedhane ud for
Uranusvej 4 vil vandforsyningen blive afbrudt i ovennævnte tidsrum.

Afbrydelsen vil naturligvis kun vare indtil arbejdet er udført.

Husk at skylle vandrørene rigtig godt igennem, da der kan være luft og misfarvning af vandet, når vi åbner for vandet igen.
Med venlig hilsen

Neder Hadsten Vandværk
v. formand Laurids Thesbjerg
Siriusvej 5
8370 Hadsten
Telefon 40981984

Generalforsamling 2016

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
torsdag, den 7. april 2016 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 22. marts 2016.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Annonce generalforsamling 070416