Har du ikke automatisk måleraflæsning (ny måler) har du mulighed for at sende din årlige aflæsning af vandmåleren til Neder Hadsten Vandværk.

Næste aflæsning finder sted ultimo december.
Der er mulighed for at sende din aflæsning via hjemmesiden i perioden fra 10. december til 4. januar.
Efter afsendelse vil du modtage en udskriftskvittering, hvoraf de fremsendte oplysninger vil fremgå.

Forbrugernummer:
Forbrugernummeret findes øverst på aflæsningskortet og endvidere på den seneste opgørelse fra Vandværket.
Målernummer:
Målernummeret står ligeledes øverst på aflæsningskortet samt på den seneste opgørelse. I øvrigt kan du se nummeret i randen af selve vandmåleren.
Aflæsning:
Skriv alle tal, som står på måleren (antal m3). Der er ingen decimaler, så sæt ikke komma før det sidste tal.
Aflæsningsdato:
Skriv venligst som anført datoen med en bindestreg imellem tallene.  Eksempel: 27-12-2015

Forbrugernummer: (kun heltal)
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
E-mail:
Målernummer: (Indtast målernummer uden bogstaver)
Aflæsning – antal m3: (kun heltal)
Aflæsningsdato: (dd-mm-yyyy):
Bemærkninger: