Hér har du mulighed for at sende din aflæsning til vandværket, hvis du flytter fra din nuværende adresse.

Efter afsendelse vil du modtage en udskriftskvittering, hvoraf de fremsendte oplysninger vil fremgå.

Udfyldelse af flytteformular

Forbrugernummer:

Forbrugernummeret findes øverst på den seneste årsopgørelse fra Vandværket.

Målernummer:

Målernummeret fremgår ligeledes af den seneste årsopgørelse. Ellers kan du se nummeret i randen af selve vandmåleren.

Aflæsning:

Skriv alle tal, som står på måleren (antal m3). Der er ingen decimaler, så sæt ikke komma før det sidste tal.

Aflæsningsdato:

Skriv venligst som anført datoen med en bindestreg imellem tallene. Eksempel: 01-01-2009

Forbrugernummer: (kun heltal)
Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Ny adresse:
Nyt postnummer:
E-mail:
Målernummer: (Indtast målernummer uden bogstaver)
Aflæsning – antal m3: (kun heltal)
Aflæsningsdato / overtagelsesdato: (dd-mm-yyyy):
Navn på ny ejer: