Begæring om Vandtilslutning

For at blive optaget, kræves det at man bliver tilsluttet og autoriseret af en autoriseret VVS-mester.

Formularer til udfyldelse herunder i PDF format.

Begæring om vandtilslutning

Information vedrørende tilslutning

Der skal foretages syn af tilslutning til stikledning og jordledning til ejendommen INDEN tildækning af ledningen.

Kontakt vandværkets formand på +45 4098 1984, senest dagen før.

Vejledning til målerinstallation: Tilslutning og installation

Optagelsesformular

For at vi kan få dig oprettet i systemet har vi brug for lidt informationer fra dig.

Du kan starte med at tjekke om du bor indenfor vores dækningsområde.

Forsyningsområdet ligger i den sydlige del af Hadsten. Området strækker sig fra Vestervangen, Lilleåvænget og den yderste del af Vesterskovvej mod nord, til Hammelvej mod vest, til Ravngårdsvej mod syd og til Andreas Gadebergs Vej mod øst.
Nærmere oplysninger kan fås hos formanden for vandværket, telefon: +45 4098 1984

Du kan udfylde formularen herunder, og så vil vi oprette dig hurtigst muligt, eller alternativt udfylde optagelseserklæringen Optagelseserklaering (PDF), og fremsende den per post.