Fusion mellem de 2 Vandværker i Hadsten

Bestyrelserne i Neder Hadsten Vandværk og Hadsten Vandværk har besluttet at sammenlægge de 2 vandværker til ét vandværk. På generalforsamlingen i Neder Hadsten Vandværk den 28. marts blev bestyrelsens beslutning godkendt og endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 2. maj 2019.

Hadsten Vandværk afholdt generalforsamling den 30. april, og her var der også fuld opbakning til fusionen.

 

Det “nye” Hadsten Vandværk får ca. 3.700 andelshavere/forbrugere efter udvidelsen med knap 700 fra Neder Hadsten Vandværk.

Fusionsparterne forventer driftsfordele samt endnu bedre udnyttelse af eksisterende produktionsanlæg og af fremtidige investeringer – herunder allerede aftalt etablering af en ny kildeplads til glæde for os alle i Hadsten.

Sammen vil vandværkerne stå stærkere overfor udfordringerne vedrørende grundvandsbeskyttelse og bevaring af rent vand til forbrugerne.

Generalforsamling 2019

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
torsdag, den 28. marts 2019 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen foreslår sammenlægning med Hadsten Vandværk
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller
formand Laurids Thesbjerg fra den 20. marts 2019.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
tirsdag, den 27. marts 2018, kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 20. marts 2018.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Annonce generalforsamling 270318

Generalforsamling 2017

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
tirsdag, den 18. april 2017 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 31. marts 2017.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Generalforsamling 180417

Afbrydelse af vandforsyningen

I tidsrummet onsdag den 21. september fra ca. kl. 9.00 – ca. kl. 11.30

De berørte veje er:

Plutovej 1 – 23 (kun de ulige nr.)
Uranusvej (alle)
Vestre Ringvej 18
Granholt 81

På grund af udskiftning af 3 stophaner og montering af en ny hovedhane ud for
Uranusvej 4 vil vandforsyningen blive afbrudt i ovennævnte tidsrum.

Afbrydelsen vil naturligvis kun vare indtil arbejdet er udført.

Husk at skylle vandrørene rigtig godt igennem, da der kan være luft og misfarvning af vandet, når vi åbner for vandet igen.
Med venlig hilsen

Neder Hadsten Vandværk
v. formand Laurids Thesbjerg
Siriusvej 5
8370 Hadsten
Telefon 40981984

Generalforsamling 2016

ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NEDER HADSTEN VANDVÆRK
afholdes
torsdag, den 7. april 2016 kl. 19.30
i Østervangshallens Cafeteria
med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for indeværende år fremlægges
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Regnskab og analyseresultater kan ses på Vandværkets hjemmeside eller fås hos kasserer Kurt Skriver eller formand Laurids Thesbjerg fra den 22. marts 2016.

På bestyrelsens vegne
Laurids Thesbjerg

Annonce generalforsamling 070416