Vandværket har i alt 5 indvindingsboringer, hvorfra der oppumpes råvand til vandværket.

Vandværket indvinder årligt ca. 125.000 m3 vand.

Neder Hadsten Vandværks 5 indvindingsboringer ligger i umiddelbar nærhed af Hadsten by. I de 4 boringer hentes vandet i kun ca. 13 meters dybde, hvorfor det er vigtigt, at der ikke længere anvendes sprøjtegifte m.v. som tidligere var tilladte.

Den 5. boring er blevet tilkoblet primo 2007. Her hentes vandet i en dybde på ca. 65 meter.